Bank Millennium uruchomił nową subskrybcję lokaty strukturyzowanej Siła Technologii I.

Podstawowe parametry produktu:
– Zapisy trwają w terminie: 01.12.2020 r. – 04.01.2021 r.
– Oprocentowanie od momentu zapisu do rozpoczęcia lokaty: 0,01% w skali roku
– Czas trwania lokaty: 36 miesięcy
– Data rozpoczęcia lokaty: 05.01.2021 r.
– Data zakończenia lokaty: 05.01.2024 r.
– Możliwe oprocentowanie w okresie trwania lokaty: 0% – 10,49% w skali inwestycji
– Ochrona kapitału: 100%
– Minimalna kwota wpłaty: 1000 PLN

JAK WYLICZANY JEST ZYSK ZA CAŁY OKRES INWESTYCJI

Zysk z lokaty uzależniony jest od wartości indeksu akcyjnego EURO STOXX Technology (indeks SX8E). Lokata nastawiona jest na wzrost wartości tego indeksu. Obserwowane są tylko dwie wartości indeksu – na początku oraz na końcu inwestycji (po trzech latach). Inwestor ma 30% partycypacji we wzroście wartości indeksu, o ile w okresie inwestycji jego wartość ani razu nie osiągnie, ani nie przekroczy 135% swojej wartości początkowej, a w dacie końcowej obserwacji będzie wyższa od wartości początkowej. Maksymalna stopa zwrotu ograniczona jest do 10,49% w skali inwestycji. Jeżeli w okresie inwestycji wartość indeksu ani razu nie osiągnie, ani nie przekroczy 135% wartości początkowej (obserwowane są oficjalne poziomy zamknięcia sesji), w dacie zapadalności Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + 30% × MAX [0%, WARTOŚĆ KOŃCOWA ÷ WARTOŚĆPOCZĄTKOWA – 1] × KWOTA KAPITAŁU

Jeżeli w okresie inwestycji wartość indeksu chociaż raz osiągnęła lub przekroczyła 135% poziomu wartości początkowej, Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + 0,48% × KWOTA KAPITAŁU

Gdzie:

  • WARTOŚĆ POCZĄTKOWA
    – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika, czyli 5 stycznia 2021 r.
  • WARTOŚĆ KOŃCOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Końcowej Wskaźnika, czyli 2 stycznia 2024 r.
  • POZIOM ZAMKNIĘCIA WSKAŹNIKA – ostatnia wartość Wskaźnika na danej sesji.

JAKIE OPŁATY ZWIĄZANE SĄ Z ZERWANIEM LOKATY?
– Zerwanie lokatyw okresie subskrypcji: Brak odsetek oraz brak opłat manipulacjnych
– Zerwanie lokaty w okresie inwestycji: Brak odsetek oraz opłata manipulacyjna zgodna z tabelą określoną w regulacjach lokaty (w granicach 0,5% – 4% wartości lokaty)

RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ:

W przypadku wolniejszej odbudowy światowej gospodarki po pandemii, wyniki finansowe spółek notowanych na giełdach europejskich będą gorsze od oczekiwań analityków. To może przełożyć się na niższą wycenę tych spółek a tym samym na spadek indeksu EURO STOXX Technology.

Jeśli największe banki centralne zaczną podnosić stopy procentowe szybciej niż oceniają to obecnie analitycy, inwestorzy ponownie zainteresują się lokatami terminowymi, obligacjami i funduszami rynku pieniężnego, co spowoduje odpływ kapitału z akcji, a tym samym przyczyni się do spadku indeksu EURO STOXX Technology

Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące zakupu w placówkach Banku Millennium oraz na stronie internetowej banku.

źródło: Bank Millennium