Bank Millennium uruchomił kolejną edycję produktu strukturyzowanego – Potencjał Srebra V.

PODSTAWOWE PARAMETRY:
Zapisy trwają w terminie: 02.02.2021 r. – 01.03.2021 r.
Oprocentowanie od momentu zapisudo rozpoczęcia lokaty: 0,01 % w skali roku
Czas trwania lokaty: 36 miesięcy
Data rozpoczęcia lokaty: 02.03.2021 r.
Data zakończenia lokaty: 01.03.2024 r.
Możliwe oprocentowanie w okresie trwania lokaty: 0% – 17,99% w skali inwestycji
Ochrona kapitału: 100%
Minimalna kwota wpłaty:1000PLN

JAK WYLICZANY JEST ZYSK ZA CAŁY OKRES INWESTYCJI ?
Zysk z lokaty uzależniony jest od wartości akcji ETF-u iShares Silver Trust. ETF (Exchange Traded Fund) to fundusz inwestycyjny, którego akcje mają na celu odzwierciedlanie cen pewnych aktywów. iShares Silver Trust to największy na świecie ETF odzwierciedlający cenę srebra. ETF ten jest zarządzany przez Black Rock – największy na świecie fundusz inwestycyjny. Lokata nastawiona jest na wzrost ceny akcji tego funduszu (a tym samym na wzrost ceny srebra).Obserwowane są tylko dwie wartości akcji – na początku oraz na końcu inwestycji (po trzech latach). Inwestor ma 30% partycypacji we wzroście ceny akcji, o ile w okresie inwestycji ich cena ani razu nie osiągnie, ani nie przekroczy 160% swojej wartości początkowej, a w dacie końcowej obserwacji będzie wyższa od wartości początkowej. Maksymalna stopa zwrotu ograniczona jest do 17,99% w skali inwestycji.
Szczegółowe zasady znajdują się w dokumentach informacyjnych.

JAKIE OPŁATY ZWIĄZANE SĄ Z ZERWANIEM LOKATY?
Zerwanie lokaty w okresie subskrypcji: Brak odsetek oraz brak opłat manipulacjnych.
Zerwanie lokaty w okresie inwestycji: Brak odsetek oraz opłata manipulacyjna zgodna z tabelą określoną w dokumentach informacyjnych (w wysokości od: 0,5% do 4%).

Więcej informacji w placówkach Banku Millennium oraz na stronie internetowej banku.

Źródło: Bank Millennium.