Zachowawcze – tak można opisać podejście Polaków do inwestowania. 67% już poszukuje alternatywy dla nisko oprocentowanych lokat, ale tylko 1 na 3 dopuszcza minimalne ryzyko, wynika z raportu Prudential*. Brak wiedzy i strach przed utratą dorobku życia to najczęstsze powody, które zmuszają do trwania przy lokatach.

8 na 10 (84%) respondentów badania Prudential deklaruje, że odkłada określone sumy na później. Jednak spośród tej całkiem licznej grupy, tylko co trzeci ankietowany wykorzystuje do tego celu różne produkty inwestycyjne lub inwestuje pieniądze w inny sposób. Ulubionym produktem depozytowym Polaków jest lokata bankowa. Z tego rozwiązania korzysta 58% z grupy osób aktywnie oszczędzających. Jednak czy ten stan potrwa jeszcze długo? Od miesięcy można zaobserwować spadek oprocentowania produktów depozytowych, które oferuje rodzimy sektor bankowy. Nie umknęło to uwadze ankietowanych, którzy wzięli udział w badaniu Prudential, ponad połowa ma świadomość, że w ostatnim czasie wartość oprocentowania spadła i wkrótce wielu z nich będzie poszukiwać alternatywy.

Proces ten mogą przyspieszyć zmiany, jakich spodziewają się eksperci ze Związku Banków Polskich**. Przewidują oni, że wkrótce zostaną wprowadzone dodatkowe opłaty dla oszczędności zdeponowanych w bankach. W efekcie, zamiast zarobić na zebranych środkach, klienci zapłacą za przechowywanie swoich pieniędzy na rachunku lub innych depozytach bankowych.

Na jakie alternatywy mogą zdecydować się Polacy? Na pewno nie będą to produkty obarczone wysoką zmiennością i niepewnością. Dla blisko 75% ankietowanych ograniczenie ryzyka utraty oszczędności jest ważniejsze niż maksymalizacja zysku. Co ciekawe, co trzeci z ankietowanych oczekuje możliwości wzrostu wyższego niż inflacja i w związku z tym dopuszcza minimalne ryzyko straty, wynika ze zrealizowanych badań Prudential Family Index.

Inwestowanie na nowo

Jeżeli nie lokaty to, w co w takim razie najczęściej inwestują Polacy? Jak wynika z badań Prudential, 28% ankietowanych zdaje się na fundusze inwestycyjne, które zarządzają powierzonymi im środkami, 23% kupuje nieruchomości i dokładnie tyle samo wybiera grę na giełdzie.

Jednak to nie są rozwiązania dla każdego. Brak specjalistycznej wiedzy i obawa utraty części środków to najczęściej wymieniane powody, dla których respondenci nie zdecydowali się na inwestowanie w alternatywne dla lokat instrumenty finansowe. W przypadku zakupu nieruchomości olbrzymią barierę stanowi cena inwestycji, która często przekracza sumę kapitału zgromadzonego na rachunkach i depozytach.

– Widząc, co się dzieje na rynku i przewidując dalszy rozwój sytuacji, opracowaliśmy rozwiązanie PRU Inwestycja. To produkt, który pozwoli naszym klientom połączyć wyniki inwestycyjne z mechanizmem wygładzania, który łagodzi codzienne wahania zmiany wartości inwestycji Klienta. Dzięki temu może on liczyć na osiągnięcie prognozowanego zwrotu z inwestycji. – mówi Radek Gołaszewski Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów w Prudential Polska.

Opracowany przez firmę Prudential produkt to alternatywa dla nisko oprocentowanych form inwestowania, jego konstrukcja znacznie odbiega od popularnych rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych. PRU Inwestycja ma charakter inwestycyjny i ukierunkowana jest na maksymalizację zwrotu dla Klienta w okresie trwania inwestycji, który powinien trwać nie mniej niż 10 lat, a rekomendowany okres inwestycji – który jest o 5 lat dłuższy – może pozytywnie wpłynąć na prognozowany zwrot z inwestycji.

Jak zrobić bezpieczny pierwszy krok w inwestycje?

Co wyróżnia tę propozycję spośród innych ofert? Prudential jako jedyny podmiot działający na terenie Polski wykorzystuje mechanizm wygładzania, który ogranicza wpływ codziennych wahań cen aktywów na aktualną wartość inwestycji. Tak długo, jak aktualna rzeczywista wycena aktywów nie odbiega w określonym stopniu od przewidywań, nie stosuje się dostosowania, co oznacza, że parametry inwestycji pozostają niezmienne i rosną według wcześniej ustalonej stopy.

– Nowy produkt to rozwiązanie, które ułatwi potencjalnym inwestorom zrobić pierwszy krok w obszarze inwestycji. Doskonale wiemy, że stres wynikający z inwestowania, często potrafi być silniejszy niż zdroworozsądkowa ocena inwestorska, dlatego stworzyliśmy rozwiązanie, które ochroni naszych klientów przed codziennymi wahaniami wyceny aktywów, które w perspektywie całego okresu inwestycji mogą nie mieć kluczowego znaczenia. – tłumaczy Radek Gołaszewski.

Drugim elementem świadczącym o unikalności produktu jest to, że środki wpłacone przez klientów inwestowane są w brytyjskie fundusze With-Profits Sub-Funds, które od ponad 70 lat zarządzane są przez międzynarodowych ekspertów z The Prudential Assurance Company z siedzibą w Wielkiej Brytanii i nadzorowane są przez Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority.

PRU Inwestycja Konserwatywna i PRU Inwestycja Zrównoważona – to dwa osobne produkty, jakie może wybrać klient. Różnią się między innymi tym, jaka część procentowa aktywów jest lokowana w papiery dłużne Skarbu Państwa Polskiego lub w inne papiery dłużne bądź fundusze papierów dłużnych. W przypadku opcji konserwatywnej jest to nie mniej niż 70%, natomiast dla strategii zrównoważonej nie mniej niż 45%, co wpływa na ewentualne ryzyko inwestycyjne. Pozostała część aktywów jest lokowana w akcje i nieruchomości lub inne instrumenty finansowe, w tym instrumenty pochodne. – Papiery dłużne w powszechnej opinii uważane są za jedne z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych, dlatego stanowią doskonałą podstawę do budowy stabilnego i zrównoważonego portfela inwestycyjnego. – mówi Radek Gołaszewski.

Te rozwiązania stworzone są dla Klientów, którzy są chętni dokonać jednorazowej wpłaty w wysokości minimum 40 tys. PLN. To składka początkowa, czyli podstawowy kapitał budujący wartość produktu. Po 60 dniach od momentu otrzymania pierwszego listu rocznicowego klient może dokonać wpłat dodatkowych. Łączna wartość rachunku w całym czasie trwania produktu nie może wynieść więcej niż 5 mln PLN. Klienci z pewnością docenią fakt, że na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, wpłacone środki można także wypłacić w dowolnym momencie, co umożliwia dostęp do zgromadzonego kapitału. Należy jednak pamiętać, iż inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.

*Źródło: Badanie Prudential Family Index 2020 „Oszczędności i finanse Polaków w dobie pandemii SARS-Cov-2, IX 2020” /badanie ogólnopolskie/próba reprezentatywna 25-45 lat/badanie przeprowadzone we wrześniu 2020 roku/CAWII/IQS.

**Źródło: https://www.zbp.pl/getmedia/4177370b-e5ec-475a-ad09-03bf6cc77e61/ZBP_BANKI2020_FINAL

Źródło: Prudential