Biuro Maklerskie BNP Paribas wprowadziło do swojej oferty już 100 serii certyfikatów strukturyzowanych (w nieco ponad 4,5 roku od pierwszej subskrypcji) emitowanych przez BNP Paribas Issurance B.V. Setna subskrypcja certyfikatów rozpoczęła się w sierpniu. Są one dostępne w oddziałach Banku BNP Paribas, w centrach Wealth Management oraz zdalnie.

BM BNP Paribas oferuje certyfikaty IBV od października 2016 roku. W dotychczasowych emisjach przyjętych zostało ponad 25 tys. zapisów na te instrumenty na rynku pierwotnym, a łączny wolumen emisji przekroczył 2,5 mld zł.

Certyfikaty strukturyzowane są jednym ze sposobów na dywersyfikację inwestycji. – Oferujemy je klientom, którzy szukają wyższej stopy zwrotu niż na tradycyjnej lokacie, ale jednocześnie akceptują odpowiednio wyższe ryzyko inwestycyjne, przy czym w naszej ofercie znajdują się stale certyfikaty ze 100% ochroną wartości nominalnej w dacie zapadalności.. Poprzez certyfikaty strukturyzowane, nasi klienci zyskują dostęp do bardzo różnych aktywów, np. akcji, surowców, indeksów, czy walut. Dzięki nim mogą ulokować swoje środki na rynkach, na których osoby indywidualne zazwyczaj nie mogą inwestować bezpośrednio, albo jest to mocno ograniczone (np. zagraniczne rynki akcji) – tłumaczy Marek Jaczewski, Kierownik Zespołu Produktów i Projektów w Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas.

Dodatkową zaletą jest pełna, częściowa albo warunkowa ochrona zainwestowanego kapitału. Spośród dotychczasowych zakończonych emisji 91% przyniosło Klientom zysk, a w 82% przypadków przekroczył on 5% w skali roku.

W ofercie BM BNP Paribas znajdują się emisje certyfikatów o bardzo różnorodnych parametrach: z krótszym lub dłuższym terminem zapadalności; oparte na indeksach, akcjach światowych firm, walutach, surowcach, czy ETF’ach; publiczne (wprowadzane do obrotu giełdowego), ale także w formule zamkniętej (private placement) kierowanej do Klientów Wealth Management.

W przypadku certyfikatów strukturyzowanych wynik inwestycji jest związany z wynikiem aktywa bazowego, na którym jest oparty, a często nawet niewielki spadek notowania aktywa zapewnia zysk Klientom. Wynik inwestycji jest sprawdzany jednorazowo w terminie zapadalności, albo obserwowany regularnie w okresie trwania produktu (np. raz na pół roku). BM BNP Paribas oferuje także certyfikaty z automatycznym przedterminowym wykupem (autocall), które kończą się, jeżeli wartość aktywa bazowego osiągnie określony poziom, oraz kuponowe, wiążące się z wypłatą dodatkowej kwoty zysku z inwestycji, o ile spełnione zostaną określone z góry warunki. Dla podniesienia atrakcyjności tego produktu dla Klientów, stosowane są dodatkowe opcje, jak na przykład wspomniany już autocall, efekt „śnieżnej kuli”, czyli wypłaty skumulowanych kuponów, czy wcześniejszej wypłaty części zainwestowanego kapitału niezależnie od zachowania się aktywa bazowego.

Zapisy przyjmowane są zarówno w oddziałach Banku BNP Paribas, centrach Wealth Management, jak i zdalnie (przez internet w systemie Banku – GOonline, w aplikacji Biura Maklerskiego oraz mobilnie w GObroker).

Źródło: BNP Paribas