Firma Diners Club Polska informuje o planowanym zakończeniu obsługi kart płatniczych. Umowy o karty zostaną wygaszone do 30 czerwca 2022 r. Jest to działanie podyktowane decyzją właściciela firmy Diners Club Polska.

Na stronie Diners Club Polska pojawił się właśnie komunikat następującej treści: „W związku ze strategiczną decyzją właściciela Diners Club Polska Sp. z.o.o. o zaprzestaniu świadczenia usług płatniczych na terenie Polski umowy o karty Diners Club wygasają z dniem 30 czerwca 2022 r.”

Firma informuje, że realizuje podjętą w grudniu 2021 r. strategiczną decyzję właściciela spółki o wycofaniu się z działalności na terenie Polski i w 2022 r. stopniowo wygasi świadczenie usług płatniczych. DCP we współpracy z agentami rozliczeniowymi zapewni, że karty Diners Club zagranicznych wydawców będą akceptowane w Polsce do końca września 2022 r.

„Jednocześnie Discover® Global Network – globalna marka płatności obejmująca Diners Club, Discover® i PULSE® dokłada wszelkich starań we współpracy z agentami rozliczeniowymi, aby zapewnić nieprzerwaną akceptację i dalszy jej rozwój w Polsce po tej dacie, w terminalach POS, bankomatach oraz w Internecie.” – czytamy w materiałach informacyjnych.

Dla klientów oznacza to natomiast, że nie będzie już możliwości ubiegania się o nowe karty DC. Umowy o obecne karty wygasną automatycznie 30 czerwca 2022 r. Do czasu ich wygaśnięcia wszystkie dotychczasowe warunki korzysta z karty pozostają w mocy. Natomiast całość zadłużenia z tytułu karty będzie trzeba spłacić najpóźniej do 30 września 2022 r.

źródło: PRNews.pl, dinerclub.pl