Santander Bank Polska został laureatem w konkursie „Etyczna Firma” organizowanym przez Puls Biznesu. Działalność etyczna, transparentność i społeczna odpowiedzialność sprawiły, że bank dołączył do wąskiego grona firm postrzeganych jako profesjonalne, godne zaufania oraz biorące pełną odpowiedzialność za prowadzone przez siebie działania.

Konkurs „Etyczna firma” ma na celu wyróżnienie organizacji, które w swoich działaniach kierują się normami etycznymi, poszanowaniem partnerów biznesowych, stosują zasady uczciwej konkurencji, podejmują działania na rzecz społeczeństwa oraz dbają o dobre relacje wewnątrz organizacji. Pierwszym etapem jest zebranie szczegółowych informacji na temat działania firmy, które później są dokładnie weryfikowane. Aby przejść do kolejnego etapu, należy osiągnąć wymaganą liczbę punktów. Istotne są podejmowane przez organizacje inicjatywy proekologiczne, zaangażowanie w działalność prospołeczną oraz zapewnienie rozwoju pracownikom firmy.

Jury konkursu doceniło Santander Bank Polska za działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce i zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu, wyróżniając się na tle innych przedsiębiorstw w Polsce.

Santander Bank Polska od lat podejmuje działania na rzecz środowiska. Aktywnie działa w zakresie zielonego finansowania i produktów korporacyjnych, wspiera firmy w transformacji energetycznej, finansuje odnawialne źródła energii. W 2021 roku, wspierając swoich klientów w zielonej transformacji, Santander Bank Polska zrealizował transakcje w obszarze energetyki odnawialnej o wartości 503,7 mln zł. Bank oferuje także ekologiczne produkty finansowe dla klientów indywidualnych. Jednocześnie zachęca ich do podpisywania umów w formie elektronicznej czy autoryzację transakcji za pomocą SMS.

– „Ochrona środowiska to jeden z głównych celów naszej Strategii Odpowiedzialnej Bankowości. W 2021 roku ogłosiliśmy globalną strategię Net Zero, która zakłada, że do 2050 roku cała Grupa Santander będzie zeroemisyjna. Dodatkowo ponad połowa naszych oddziałów wyposażona jest w energooszczędne oświetlenie LED. Energia elektryczna, którą bezpośrednio kupujemy, pochodzi tylko z certyfikowanych zielonych źródeł. Nasza flota to pojazdy z napędem hybrydowym, a pośród naszych klientów promujemy bankowanie on-line i procesy zdalne, ograniczające zużycie papieru” – mówi Marcin Prell, dyrektor Pionu Prawnego i Zapewnienia Zgodności w Santander Bank Polska.

Santander Bank Polska dba o odpowiedzialne korzystanie z zasobów energetycznych. Biurowce posiadają certyfikaty Green Building i są wyposażone w nowoczesne systemy budynkowe BMS oraz urządzenia o wysokiej sprawności energetycznej. Dzięki temu ich energooszczędność wzrasta o 15% w porównaniu do budynków nieposiadających tych certyfikatów. Również w oddziałach stosowane są rozwiązania mające na celu oszczędzanie energii, jest to między innymi oświetlenie LED, modernizacja kotłów CO oraz wymiana klimatyzacji. Aby mieć pewność, że podjęte działania przynoszą rezultaty, co 4 lata przeprowadzany jest Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa, podczas którego badana jest jego efektywność energetyczna. Dzięki temu na bieżąco monitorowane i analizowane jest zużycie energii, a także wprowadzane są nowe rozwiązania, których skuteczność łatwo jest analizować.

Jednak pomoc nie ogranicza się tylko do podejmowania działań na rzecz środowiska. Pandemia i związane z nią poczucie izolacji społecznej wpłynęły negatywnie na stan zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi. Dlatego w 2021 roku Santander Bank Polska postanowił wesprzeć oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w 16 szpitalach na terenie Polski. Dzięki zbiórce „Podwójna Moc Pomagania”, która zorganizowana była przez Fundację Santander, wspólnie z klientami zebrano 2 mln złotych na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego młodych ludzi.

Bank nie pozostał też obojętny na sytuację tysięcy uchodźców, którzy uciekają przed wojną w Ukrainie. Europejskie banki Grupy Santander przekazały Czerwonemu Krzyżowi oraz UNHCR, Agencji ONZ do spraw uchodźców 4,5 mln złotych na pomoc najbardziej potrzebującym. Dodatkowo w ramach akcji Podwójna Moc Pomagania założono zbiórkę, w której Santander Bank Polska podwaja kwoty wpłat do 1,5 mln zł. Akcja trwa do 31 marca. Do tej pory wspólnie zebrano ponad 4 mln zł na rzecz pomocy Ukrainie.

źródło: Santander Bank Polska