Priceless Planet Coalition to inicjatywa stworzona przez Mastercard, która ma na celu walkę ze zmianami klimatycznymi na świecie dzięki posadzeniu 100 milionów drzew. Działania są podejmowane wspólnie z ekspertami w dziedzinie nauk o klimacie i odbudowy lasów z organizacji ekologicznych Conservation International oraz Instytutu Zasobów Światowych, aby zwiększyć skalę wysiłków w odbudowę lasów i aktywności na rzecz planety. Dzięki współpracy z Citi Handlowy, partnerem Priceless Planet Coalition, została właśnie uruchomiona strona internetowa Mastercard Donate, która w szybki i prosty sposób pozwoli Polkom i Polakom wesprzeć projekt, a tym samym dołożyć cegiełkę do działań na rzecz odbudowy lasów i zwiększania powierzchni „zielonych płuc” naszej planety.

Znaczenie odpowiednio dużego zalesienia Ziemi jest nie do przecenienia. Drzewa działają jak filtr powietrza, który pochłania dwutlenek węgla i produkuje tlen. Przy rosnącej populacji ludzi na świecie i stale zmniejszającej się powierzchni terenów zielonych w wyniku zaplanowanej wycinki lasów czy potężnych pożarów w wielu miejscach na świecie, konieczne jest wspieranie ekosystemu poprzez nowe nasadzenia. Działania, jakie podejmuje w tym kierunku Mastercard i jego partnerzy, a także każda osoba wspierająca projekt, mają istotny wpływ na przyszłość planety.

Mastercard Donate umożliwia łatwe i bezpieczne wpłacanie datków, z których finansowane są działania Priceless Planet Coalition. Szacuje się, że koszt zasadzenia jednego drzewa to około 10 PLN – za pośrednictwem strony internetowej donate.mastercard.com każdy osoba, niezależnie od tego, którego banku jest klientem, może wesprzeć organizację i posadzić drzewo. Citi Handlowy jest pierwszym bankiem w Polsce, który udostępnił możliwość przekazywania pieniędzy na akcje dobroczynne w ramach Priceless Planet Coalition. Wystarczy wejść na stronę banku i stamtąd przejść do zakupu darowizny.

– Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań i technologii, które ułatwiają konsumentom procesowanie płatności, także w obszarze e-dobroczynności. Zależy nam, żeby każdy miał możliwość wspierania działań charytatywnych, społecznych i ekologicznych w dowolnym momencie i miejscu na świecie. W ramach Priceless Planet Coalition nie tylko przykładamy się do odbudowania światowych zasobów leśnych, ale także uświadamiamy konsumentów, że ich codzienne działania i wybory mają znaczenie. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że bank Citi Handlowy zaangażował się w projekt i wspólnie mogliśmy udostępnić konsumentom stronę Mastercard Donate. To pierwsze w Polsce narzędzie, które umożliwia finansowanie inicjatyw PPC, a ta współpraca to kolejny dowód na szczere zainteresowanie naszych partnerów działaniami związanymi z ochroną środowiska i promowaniem zrównoważonego rozwoju. Cieszymy się, że firmy tak chętnie włączają się w nasze inicjatywy, jednocześnie promując je wśród swoich klientów – mówi Damian Zieliński, dyrektor ds. rozwoju produktów i nowych platform płatniczych w regionie Europy Centralnej, Mastercard Europe.

Priceless Planet Coalition to program, który wspiera starania podejmowane przez konsumentów, instytucje finansowe, biznes i miasta w walce ze zmianami klimatu poprzez odbudowę światowych lasów. Dzięki partnerstwu, Mastercard ma możliwość tworzenia globalnego portfolio wysokiej jakości produktów mających wpływ na klimat, społeczności i bioróżnorodność. Oprócz współpracy z instytucjami naukowymi, koalicja zrzesza blisko 140 partnerów z całego świata, którzy wspierają program zobowiązując się do prowadzenia kampanii, które są zgodne z ich celami biznesowymi, ale jednocześnie zaangażują konsumentów do prośrodowiskowych działań. Dzięki zainteresowaniu, jakim cieszy się projekt, w ostatnim czasie Priceless Planet Coalition został rozszerzony o 18 nowych obszarów na 6 kontynentach.

Citi Handlowy od lat angażuje się w działania na rzecz środowiska. Istotnymi elementami strategii banku na lata 2022-2024 są cele z obszaru zrównoważonego rozwoju, zakładające wspieranie klientów, w zielonej transformacji oraz zobowiązują bank do redukcji własnego śladu węglowego. W tym roku bank zrealizował cel redukcji emisji własnych gazów cieplarnianych o co najmniej 50 proc. oraz redukcji zużycia energii o co najmniej 40 proc. w stosunku do 2021 roku. W pierwszym roku obowiązywania strategii Citi Handlowy udzielił blisko 400 mln zł finansowania z zadeklarowanego na 3 lata poziomu 1 mld zł zielonych aktywów.

Zwalczanie globalnego kryzysu klimatycznego będzie wymagało wysiłku nas wszystkich. Mastercard może mieć największy wpływ aktywując swoją globalną sieć do współpracy i wspólnych działań. Dzięki tej sieci firma współpracuje z partnerami, by wprowadzać na rynek innowacje i inicjatywy ekologiczne, takie jak Priceless Planet Coalition, kalkulator śladu węglowego i Sustainable Card Program. Mastercard otworzył także Laboratorium Innowacji Zrównoważonego Rozwoju, które zajmie się rozwijaniem oferty produktów oraz rozwiązań cyfrowych przyjaznych dla środowiska. Laboratorium pomaga przedsiębiorstwom i konsumentom we wprowadzaniu nowych metod produkcji, dystrybucji i zakupu produktów i usług, które mają zapewnić dobrostan ludziom i planecie w dobie intensywnej cyfryzacji globalnej gospodarki.

Źródło: Mastercard