5 września 2023 r. oferta Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z. o.o. została poszerzona o grupę funduszy, zarządzanych przez VIG/C-QUADRAT TFI S.A. Klienci DI Xelion będą mieli do dyspozycji jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy:

  • wydzielonych w ramach VIG / C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty:
  • VIG / C-QUADRAT Konserwatywny
  • VIG / C-QUADRAT Obligacji
  • VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych
  • VIG / C-QUADRAT Akcji
  • VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends
  • wydzielonych w ramach VIG / C-QUADRAT Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:
  • C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
  • C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
  • VIG / C-QUADRAT GreenStars

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. działa na rynku polskim od 2003 roku i jest jednym z największych, niebankowych dystrybutorów funduszy inwestycyjnych w Polsce. DI Xelion jako dom maklerski prowadzi swoją działalność za pośrednictwem ponad 160 agentów firmy inwestycyjnej. Tak skonstruowany model jest oznaką naszej dbałości o wysokie standardy i jakość obsługi Klientów.

VIG / C-QUADRAT TFI SA obecny jest na rynku funduszy inwestycyjnych od 2021 r. Akcjonariuszami Towarzystwa są spółki wchodzące w skład Vienna Insurance Group – wiodącej grupy ubezpieczeniowej Europie Środkowej i Wschodniej oraz C-Quadrat Investment AG – austriacka grupa spółek zarządzających aktywami, specjalizująca się w strategiach ilościowych, zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjach społecznie odpowiedzialnych.

Źródło: DI Xelion