Bank Millennium wprowadza do swojej oferty nowy produkt – lokatę strukturyzowaną Internetowy Gigant I.

Osiągnięcie zysku z lokaty uzależnione jest od wzrostu ceny akcji spółki Alphabet Inc, notowanej na giełdzie NASDAQ w Nowym Jorku. Lokata nastawiona jest na wzrost ceny akcji tej spółki. Obserwowane są tylko dwie ceny akcji – na początku oraz na końcu inwestycji (po dwóch latach). Inwestor ma 60% partycypacji we wzroście ceny akcji, o ile w okresie inwestycji cena akcji ani razu nie osiągnie ani nie przekroczy 150% swojej wartości początkowej, a w dacie końcowej obserwacji będzie wyższa od wartości początkowej. Maksymalna wysokość oprocentowania ograniczona jest do 29,99% w skali inwestycji. Jeżeli w okresie inwestycji cena akcji ani razu nie osiągnie, ani nie przekroczy 150% wartości początkowej (obserwowane są oficjalne poziomy zamknięcia sesji), w dacie zapadalności Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + MAX [4,2%, (WARTOŚĆ KOŃCOWA ÷ WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – 1) × 60%] × KWOTA KAPITAŁU

Jeżeli w okresie inwestycji cena akcji chociaż raz osiągnęła lub przekroczyła 150% poziomu wartości początkowej, Klient otrzyma:

KWOTA KAPITAŁU + 4,2% × KWOTA KAPITAŁU

Gdzie:
– WARTOŚĆ POCZĄTKOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Początkowej Wskaźnika, czyli 03 października 2023 r.
– WARTOŚĆ KOŃCOWA – Poziom Zamknięcia Wskaźnika w Dacie Ustalenia Wartości Końcowej Wskaźnika, czyli 30 września 2025 r.
– POZIOM ZAMKNIĘCIA WSKAŹNIKA – ostatnia wartość Wskaźnika na danej sesji

Podstawowe parametry lokaty:

Zapisy trwają w terminie 01.09.2023 r. – 02.10.2023 r.
Oprocentowanie od momentu zapisu do rozpoczęcia lokaty 1,5 % w skali roku
Czas trwania lokaty 24 miesiące
Data rozpoczęcia lokaty 03.10.2023 r.
Data zakończenia lokaty 03.10.2025 r.
Możliwe oprocentowanie w okresie trwania lokaty 4,2% – 29,99% w skali inwestycji
Ochrona kapitału 100% pod warunkiem utrzymania lokaty do dnia zapadalności
Minimalna kwota wpłaty 10 000 PLN

RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ

  • Dłuższy od oczekiwań cykl podwyżek stóp procentowych w USA może popsuć nastroje na rynkach finansowych i doprowadzić do przeceny akcji. Najbardziej wrażliwe na wysokie stopy procentowe są spółki technologiczne
  • rosnące koszty oraz duże wydatki na rozwój i innowacje mogą wpływać negatywnie na osiągane wyniki spółki Alphabet, szczególnie w przypadku gdy, nowe rozwiązania i usługi nie spełnią oczekiwań klientów
  • problemy z łąńcuchem dostaw (np w przypadku eskalacji konfliktu Chin z Tajwanem) mogą znacznie podnieść koszty rozwoju sztucznej inteligencji oraz opóźnić jej rozwój, będzie to negatywna informacja dla spółki

AKTUALNY KONTEKST INWESTYCYJNY

  • Alphabet jest amerykańskim holdingiem firm z których największą jest Google. Biznes Google jest podzielony na dwa główne segmenty: Google Services (system operacyjny Android, aplikacje Chrome, Google Maps, YouTube, Google Search, Gmail i wiele innych) oraz Google Cloud (obejmuje infrastrukturę Google i platformy do analizy danych, narzędzia do współpracy i inne usługi dla klientów korporacyjnych)
  • spółka jest jednym z liderów oraz beneficjentów rozwoju sztucznej inteligencji na świecie, udoskonala i projektuje własne narzędzia AI. Posiada pełną infrastrukturę własnych produktów i aplikacji, w których może je stosować.
  • w związku ze spadającą inflacją cykl podwyżek stóp procentowych w USA jest już bliski zakończenia. Jest to pozytywa informacja szczególnie dla sektora spółek technologicznych

Więcej informacji w oddziałach banku oraz na stronie internetowej banku.

źródło: Bank Millennium