Spółka Investment Funds Depositary Services S.A. (IFDS) otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej.

IFDS będzie specjalizować się głównie w obszarze świadczenia usług depozytariusza dla Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) oraz prowadzenia dla nich rachunków papierów wartościowych.Investment Funds Depositary Services – nowy podmiot w zakresie obsługi FIZ

Decyzja o przyznaniu IFDS zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej została podjęta przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 września 2023 r.

– Akcjonariusze IFDS dostrzegli zmieniającą się sytuację na rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, pojawienie się luki podażowej i potrzebę powstania nowego podmiotu świadczącego usługi depozytariusza dla FIZ. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych coraz częściej mają też kłopot ze znalezieniem depozytariusza dla swoich funduszy, ponieważ z usług tych zaczęły wycofywać się banki. Pojawił się więc wyraźny deficyt usług depozytariusza na polskim rynku – wyjaśnia Iwona Świętochowska, Prezes Zarządu Investment Funds Depositary Services S.A.

Nowość na rynku FIZ

Jak zaznacza Iwona Świętochowska, IFDS jest w stanie wypełnić ujawnioną lukę na rynku depozytariuszy. Jako atut i wyróżnik spółki podaje, że będzie ona oferować profesjonalne usługi dedykowane FIZ-om przy zastosowaniu najwyższych standardów zarządzania ryzykiem.

Zarząd IFDS akcentuje ścisłe przestrzeganie wymogów regulacyjnych w obszarze świadczonych usług. W prowadzonej działalności będzie kierować się zasadami Kodeksu Dobrych Praktyk Domów Maklerskich oraz Rekomendacjami Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich (ZBP).

Spółka zaznacza, że będzie dążyć do tego, aby stać się preferowanym wyborem dla klientów poszukujących rzetelnych usług depozytowych na rynku finansowym.

Akcjonariuszami IFDS są IPOPEMA Securities S.A. i ProService Finteco sp. z o.o.

Źródło: Investment Funds Depositary Services S.A.