PKO Bank Polski wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, by lepiej rozpoznawać potrzeby swoich klientów. Od teraz na stronie internetowej banku użytkownicy znajdą informacje dopasowane do ich indywidualnych preferencji. PKO Bank Polski rozwija hiperpersonalizację, by w przyszłości tworzyć indywidualną ofertę dla klientów.

PKO Bank Polski wykorzystuje sztuczną inteligencję i analizę danych, by lepiej rozpoznawać preferencje i oczekiwania swoich klientów. Teraz bank może dopasować produkt do użytkownika w czasie rzeczywistym i wyświetlić informacje o nim w najbardziej widocznym miejscu strony głównej pkobp.pl. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii PKO Bank Polski rozwija hiperpersonalizację, by tworzyć indywidualną ofertę dla klientów.

– Bankowość przyszłości to bankowość internetowa i mobilna dopasowana do potrzeb każdego użytkownika. Personalizacja wspierana przez zaawansowane algorytmy machine learning otwiera zupełnie nowe możliwości dopasowania oferty i komunikacji z klientem. W PKO Banku Polskim zrobiliśmy kolejny krok w tę stronę. Obecnie już połowa użytkowników strony internetowej banku ma kontakt z treściami personalizowanymi na podstawie analizy danych. Połączenie AI i wiedzy o kliencie pozwoli nam zapewnić im zupełnie nowe, indywidualne doświadczenie zakupowe – mówi Marcin Bednarski, dyrektor Departamentu Analityki Danych w PKO Banku Polskim.

Personalizacja wspierana przez ML/AI

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów analizy danych PKO Bank Polski może dostosowywać treści marketingowe i oferować lepiej dopasowane produkty. Jest w stanie zidentyfikować klienta, któremu np. kończy się polisa OC i zaproponować nowe ubezpieczenie. Rozwiązanie technologiczne zastosowane na stronie głównej pkobp.pl nie tylko decyduje o doborze produktu, którym klient może być w danym momencie zainteresowany, ale również dba, by te same reklamy nie pokazywały się zbyt często. System dobiera treści analizując historię aktywności klienta. Decyzje, jakie informacje wyświetlić podejmowane są w oparciu o zaawansowane modele machine learning. Rozwiązanie automatycznie skaluje się do wielkości ruchu na stronie. W efekcie cała analiza odbywa się w czasie niezauważalnym dla klienta.

– Fundamentem do szerokiego wykorzystywania technologii są dla nas usługi chmurowe. Zbudowaliśmy kompetencje, które pozwalają nam realizować najbardziej innowacyjne projekty. Dzięki dostępnym w chmurze rozwiązaniom z obszaru przetwarzania danych i sztucznej inteligencji, przygotowaliśmy aplikację, która błyskawicznie identyfikuje użytkownika strony www, pobiera dane na jego temat i generuje rekomendacje ofert – mówi Piotr Krawczyk, dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji PKO Banku Polskiego.

Od personalizacji do unikalnej oferty dla każdego użytkownika

PKO Bank Polski od dawna wykorzystuje rozwiązania, które pozwalają na personalizację treści reklamowych w swoich kanałach cyfrowych. Do tej pory spersonalizowane oferty były tworzone dla poszczególnych grup i segmentów klientów. Planowana hiperpersonalizacja w niedalekiej przyszłości zastąpi standardowe kampanie CRM i będzie rozwijana, by tworzyć unikalną ofertę dla każdego użytkownika. Bank dąży do tego, aby zarówno klienci korporacyjni, jak i detaliczni mieli dostęp do indywidualnej oferty produktów oraz usług. Wszystkie działania w obszarze personalizacji treści podejmowane przez bank odbywają się za zgodą klienta.

Źródło: PKO BP