30 kwietnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie został wprowadzony do obrotu giełdowego certyfikat indeksowy (Tracker) oparty o kurs indeksu DAX Net Return.

Trackery to strukturyzowane produkty inwestycyjne, które śledzą zachowanie instrumentu bazowego w stosunku 1:1. Jest to instrument przeznaczony dla pasywnych inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym. Emitentem certyfikatów jest ING N.V., które jest liderem na rynku polskim w obrotach certyfikatami Turbo.

Od teraz certyfikat indeksowy (Tracker) można nabyć za pośrednictwem dowolnego Biura Maklerskiego, które umożliwia składanie zleceń na giełdzie.

Więcej informacji o certyfikacie na stronie: https://www.ingturbo.pl/produkty/PLINGNV66845

źródło: ING Bank Śląski