ING wprowadził Powiadomienia dla funduszy inwestycyjnych

ING umożliwia klientom ustawienie powiadomienia push po osiągnieciu konkretnego poziomu wyceny przez wybrany przez niego fundusz. Wybierając tę funkcję, klient ustala poziom wyceny funduszu. Jeśli fundusz przekroczy wybraną wartość, klient automatycznie otrzyma od banku push z tą informacją i w każdej chwili może edytować powiadomienie, usunąć je lub dodać kolejne....Read more

ING wyemitował zielone listy zastawne

10 października 2019 roku ING Bank Hipoteczny wyemitował 5-cio letnie zielone hipoteczne listy zastawne o wartości 400 mln zł. Udział w emisji wziął m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął listy zastawne o wartości 80 mln zł. Środki pozyskane z emisji zielonych listów zastawnych zostaną przeznaczone na finansowanie oszczędnych...Read more

Dynamiczna oferta private banking w ING Banku

ING Bank jest jednym z liczących się graczy na polskim rynku private banking. Jego oferta ewoluuje wraz ze zmieniającym się otoczeniem i tendencjami rynkowymi, często wyprzedzając rynek. O odpowiedź na kilka pytań poprosiliśmy Pana Jacka Taraśkiewicza, Dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej w ING Banku. Czy można określić profil klienta private banking?...Read more