ING Bank jest jednym z liczących się graczy na polskim rynku private banking. Jego oferta ewoluuje wraz ze zmieniającym się otoczeniem i tendencjami rynkowymi, często wyprzedzając rynek. O odpowiedź na kilka pytań poprosiliśmy Pana Jacka Taraśkiewicza, Dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej w ING Banku.

Taraskiewicz_Jacek2.jpg

Czy można określić profil klienta private banking?
Najczęściej są to klienci o bogatym profilu inwestycyjnym. Często dokonują dużych transakcji, są aktywni na rynkach finansowych, chętnie dywersyfikują posiadany portfel inwestycyjny korzystając z wielu produktów i usług – dla nich usługi private banking stanowią wartość dodaną.

Czy rynek usług private banking w Polsce będzie się rozwijał?
Jest to segment rynku, który rozwija się stosunkowo szybko, w związku z czym konkurencyjność ofert banków również szybko rośnie.  Można przypuszczać, iż aktywa Klientów zamożnych będą w najbliższych latach rosły bardzo dynamicznie, w mojej ocenie będzie to wzrost dwucyfrowy na poziomie rzędu 10-12% rocznie. Oprócz liczby osób posiadających odpowiednie aktywa, bardzo istotna jest również rosnąca świadomość klientów dotycząca produktów i usług finansowych. Posiadanie wyższych aktywów pozwala przede wszystkim na większą indywidualizację usług. Oferta polskich banków dla klientów tego segmentu jest bardzo dynamicznie wzbogacana i zmierza w kierunku standardów światowych.

Jaki jest poziom wymagań w segmencie private banking?
Poziom wymagań klientów z tego segmentu na świecie i w Polsce jest bardzo różny. Na świecie przyjęta jest granica od 1 mln USD. Dla klientów o mniejszych zasobach jest personal banking. W Polsce nie ma takiego klarownego podziału, a na dodatek kryteria stosowane przez banki są niejednorodne. Oczywiście biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój tego segmentu rynku różnice te z biegiem czasu będą się zmniejszały.
W ING Banku są to aktywa w wysokości przynajmniej 200 tys. PLN (lub ich rownowartość w walucie wymienialnej) dla Bankowości Prywatnej oraz aktywa w wysokosci co najmniej 1 mln zł (lub ich rownowartość w walucie wymienialnej) dla Centrum Inwestycyjnego Private Banking.

Co jest najistotniejsze w ofercie dla klienta private banking?
Według naszych obserwacji najważniejszy jest kontakt z osobistym Doradcą. Jakość relacji z Klientem, oferowane produkty oraz ceny decydują o sukcesie w Private Bankingu. Klienci cenią sobie wygodę, profesjonalizm i warunki, które pozwalają oszczędzać czas. Dlatego zgodnie z naszą filozofią działania, stawiamy na długoterminowe relacje z Klientem poprzez doradztwo, a także konkurencyjną ofertę cenową. Nasze placówki do obsługi Klientów PB są eleganckie, wygodne i zapewniają dyskrecję.
Ponadto dodatkowe elementy oferty Private Banking ING obejmują:
– utajnienie sald rachunków,
– bezpłatna ochrona ubezpieczeniowa  
– gama produktów strukturyzowanych,
– specjalny program spotkań i seminariów dla klientów,
– dedykowany, certyfikowany Doradca Klienta
– wyodrębnione Centra Bankowości Prywatnej (miejsce do obsługi Klientów BP zapewniające wygodę i dyskrecję przy podejmowaniu decyzji finansowych)

Jednocześnie dla naszych klientów z tego segmentu mamy specjalnie program spotkań i seminariów obejmujący m.in. bilety na najważniejsze krajowe wydarzenia kulturalne. Mogą oni także brać udział w organizowanych przez bank seminariach dotyczących nie tylko tematyki usług finansowych, ale również innych form i możliwości inwestowania kapitału (takich jak np. nieruchomości, sztuka itp.). Dwa lata temu rozpoczęliśmy cykl tematycznych spotkań z naszymi klientami, których unikalna formuła pozwala na interesujące pokazanie sposobu, w jaki rozmaite pasje mogą stać się również dochodowym sposobem na biznes. Na początku maja rozpoczęliśmy również cykl „Spotkań ze sztuką” dla naszych klientów VIP – w różnych miastach w Polsce wystawiane są obrazy z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING.

Jakie plany ma ING w zakresie rozwoju oferty private banking?
Kluczowym czynnikiem dla segmentu Private Bankingu w ING Banku jest dalsza indywidualizacja oferty depozytowo-inwestycyjnej. Dążymy również do ciągłego podnoszenia poziomu obsługi naszych klientów przez dalsze profesjonalne szkolenia osobistych doradców. Zależy nam również na wzbogaceniu oferty produktowej poprzez coraz szerszy dostęp do wybranych gałęzi gospodarki oraz rynków zagranicznych. Jednak wbrew pozorom bardzo szybki rozwój przez wzrost akwizycji może na tym rynku okazać się zagrożeniem, gdyż może powodować utratę elitarnego charakteru usług.

Czy usługi private banking należy reklamować w jakiś określony sposób?
Najważniejsza jest tu rekomendacja. Siła rekomendacji wśród osób zamożnych jest nie do przecenienia i często to ona właśnie przeważa przy wyborze dostawcy usługi. Taki marketing jest bardzo ważny – świadczy o satysfakcji klientów, którzy polecają go swoim znajomym lub partnerom biznesowym, co wpływa na pozytywny wizerunek banku.

Dariusz Korczakowski, www.privatebanking.pl