Investment Funds Depositary Services – nowy podmiot w zakresie obsługi FIZ

Spółka Investment Funds Depositary Services S.A. (IFDS) otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej. IFDS będzie specjalizować się głównie w obszarze świadczenia usług depozytariusza dla Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) oraz prowadzenia dla nich rachunków papierów wartościowych.Investment Funds Depositary Services – nowy podmiot w zakresie obsługi FIZ Decyzja o...Read more