W dniach 19-20 marca 2013 r w hotelu Polonia Palace w Warszawie odbyła się konferencja „Private Client – Nowe modele zarządzania relacjami i obsługą.”

Jacek Krukar

Tematyka sympozjum skoncentrowała się na rynku private banking w Polsce, który mimo że wciąż młody, sukcesywnie się rozwija. Instytucje finansowe regularnie rozszerzają swoją ofertę o nowe usługi i narzędzia, by zdobyć klientów z najzamożniejszego segmentu rynku. Familiy office, niestandardowe działania komunikacyjne, nowoczesne rozwiązania technologiczne do analizowania globalnych portfeli klientów czy alternatywne inwestycje to tylko niektóre z zagadnień, które podczas sympozjum zostały szczegółowo omówione.

Znakomite grono prelegentów – praktyków zaprezentowało kluczowe dla przyszłości private bankingu zagadnienia. Sympozjum otworzyło wystąpienia Małgorzaty Anczewskiej z BRE Wealth Management, która przedstawiła kwestie związane z komunikacją z klientami sektora private banking i omówiła ich specyficzne wymagania. Marzena Pietrzak z Alior Banku z kolei zapowiedziała wprowadzenie innowacyjnych narzędzi dla doradców private banking, które mają im ułatwić i usprawnić komunikację z klientami, a jednocześnie zapewnić inwestorom możliwość globalnego spojrzenia na zgromadzone aktywa i pasywa. To rozwiązanie uniemożliwia również jakiekolwiek możliwości manipulacji czy pomyłek ze strony doradców. Joanna Grynfelder, Compliance Officer z DZ Banku pochyliła się nad rolą zgodności przy oferowaniu produktów i usług private banking w świetle najnowszych regulacji prawnych. W niezwykle przystępny sposób przedstawiła skomplikowane zagadnienia związane ze zgodnością i etyką biznesu.

Drugiego dnia gość specjalny: Agnieszka Noël-Druzd z Banque Internationale a Luxemburg przedstawiła rozwiązania luxemburskie, które nasze rodzime instytucje mogą implementować na polskim rynku. Opowiedziała również o produktach tailor-made, przygotowywanych w odpowiedzi na specjalne potrzeby klientów. Jacek Krukar z Deutsche Bank z kolei prezentował możliwości i zagrożenia związane z poszukiwaniem dochodów z działalności private banking. W szczególności analizował obecne i potencjalne modele dochodowe stosowane przez poszczególne instytucje. Dokonał też krótkiego porównania naszego lokalnego rynku z dojrzałymi rynkami zachodnimi. Arkadiusz Huzarek z Superfund TFI – dokonał analizy prawnej doradztwa inwestycyjnego – wykazując, jak wiele w polskim prawie jest niedomówień w tym temacie. Na konferencji nie zabrakło również Macieja Kossowskiego z WealthSolutions, który przybliżył rynek inwestycji alternatywnych. Na podsumowanie dnia bardzo ciekawe wystąpienie miał też Pan Jerzy Majorek z Commerzbank International SA, który przyjrzał się pierwszemu kodeksowi dobrych praktyk dla branży – Private Wealth Management Charter of Quality.

Perspektywy rozwoju private bankingu, zarówno w ujęciu globalnym, jak też na naszym rynku, są bardzo obiecujące. Przewiduje się, że do 2017 r. liczba polskich milinerów (z majątkiem powyżej miliona dolarów) wzrośnie dwukrotnie. Czas na konferencji minął bardzo szybko. Miejmy nadzieję, że będzie możliwość kontynuacji tej tematyki na kolejnej konferencji za rok razem z trioconferences.pl.

Dariusz Korczakowski, privatebanking.pl