Dom Inwestycyjny Xelion wprowadził nowy model współpracy z klientami, oparty na jednej zintegrowanej umowie, w ramach której klienci DI Xelion uzyskują dostęp do wszystkich usług maklerskich świadczonych przez DI Xelion: począwszy od usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, poprzez usługę prowadzenia rachunków pieniężnych, kończąc na usłudze doradztwa inwestycyjnego świadczonej w dwóch wariantach. W ramach pakietu rozszerzonego klienci będą mieli możliwość korzystania z wachlarza świadczeń dodatkowych.

Ideą wprowadzonych zmian jest przede wszystkim poprawa ergonomii sprawdzonego już modelu świadczenia usług poprzez bardziej przejrzyste ułożenie relacji z klientem. Istotną wartość dla klientów stanowi również ograniczenie formalności poprzez uregulowanie jedną umową oraz jednym regulaminem współpracy na wielu płaszczyznach bez konieczności zawierania dodatkowych umów czy aneksów.

– W ramach nowej, zintegrowanej umowy klient będzie mógł wybrać jeden z dwóch dostępnych pakietów usług. W pakiecie podstawowym DI Xelion realizuje wyłącznie usługę przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, natomiast w pakiecie rozszerzonym usługa przyjmowania i przekazywania zleceń obejmuje też certyfikaty strukturyzowane, a klienci mają również dostęp do wygodnego rachunku pieniężnego oraz zaawansowanych usług doradztwa inwestycyjnego, w ramach których DI Xelion będzie przekazywał klientom indywidualne rekomendacje inwestycyjne –mówi Krzysztof Prasał, Prezes DI Xelion.

Nowy model świadczenia usług maklerskich w DI Xelion dotyczy umów zawieranych z osobami fizycznymi począwszy od dnia 7 września 2019 r. Umowy zawarte przed tym dniem będą realizowane na dotychczasowych warunkach, natomiast każdy z obecnych klientów DI Xelion będzie miał możliwość płynnego przejścia na wprowadzony nowy model współpracy.

Źródło: DI Xelion