Biznes Diners Club w Polsce będzie kierowany przez słowacką spółkę amerykańskiej organizacji

Diners Club Polska Sp. z o.o. poinformował, że, Zarząd rozpoczął procedurę połączenia transgranicznego polskiej spółki z Diners Club CS, s.r.o, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bratysławie, utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem słowackim oraz należącą do tej samej grupy kapitałowej. W wyniku połączenia, Diners Club Polska Sp. z o.o. zostanie przejęta przez spółkę słowacką, która będzie kontynuowała na terenie Polski dotychczasową działalność za pośrednictwem oddziału, w tym przejmie prawa i obowiązki Diners Club Polska Sp. z o.o. wynikające z umów o karty Diners Club i innych kontraktów. Szczegóły połączenia zostały opisane w planie połączenia transgranicznego, który dostępny jest na stronie Diners Club Polska.

źródło:
Diners Club Polska