Postępująca robotyzacja jest jednym z filarów transformacji cyfrowej PKO Banku Polskiego. Bank zautomatyzował już 185 procesów biznesowych, w ramach których roboty wykonały ponad 100 mln zadań. W najbliższym czasie automatyzacja procesów biznesowych w PKO Banku Polskim przyśpieszy, a wykorzystywane narzędzia zyskają nowe możliwości z zakresu rozpoznania, analizy i klasyfikacji tekstu, przetwarzania obrazu oraz uczenia maszynowego.

– Rozwiązania wykorzystujące Robotyzację Procesów Biznesowych zyskują na popularności. Początkowo robotyzacja pozwalała nam odciążyć pracowników od obowiązku wykonywania monotonnych, masowych i powtarzalnych czynności, a uwolniony w ten sposób potencjał – spożytkować w efektywniejszy sposób. Dziś, dzięki połączeniu Robotyzacji Procesów Biznesowych z rozwiązaniami takimi jak: BMPS, No Code, Low Code, Big Data, Data Mining czy Sztuczna Inteligencja, robotyzacja pozwala na automatyzację także bardziej złożonych zadań, przybliżając nas tym samym do tzw. inteligentnej automatyzacji procesów – mówi Arkadiusz Szot, dyrektor Biura Rozwoju Obsługi i Operacji w PKO Banku Polskim.

Robotyzacja Procesów Biznesowych (RPA – ang. Robotic Process Automation ) to jedna z najszybciej rozwijających się technologii na świecie. Dzięki swoim możliwościom, RPA w ciągu pięciu lat stała się międzynarodowym standardem, stosowanym przez najnowocześniejsze firmy. Rozwiązania, które zwiększają jakość zarządzania bazami danych oraz ułatwiają automatyzowanie powtarzalnych operacji, stale zyskują na swojej popularności. Według opracowań firmy Gartner globalna wartość rozwiązań RPA pod koniec 2021 roku wynosiła blisko 2 mld USD. Firmy badawcze są przekonane, że w ciągu najbliższych dwóch lat, liczba rozwiązań RPA w największych firmach zwiększy się trzykrotnie.

185 unikalnych procesów

Pierwsze kroki w kierunku rozwoju własnych kompetencji z zakresu budowy technologii RPA, PKO Bank Polski wykonał już w kwietniu 2018 roku. Od tego czasu zespół ekspertów składający się z analityków, programistów oraz osób odpowiedzialnych za utrzymanie rozwiązań, zrobotyzował w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego w sumie 185 procesów biznesowych. Do tej pory łączna liczba zrealizowanych zadań przekroczyła 100 mln.

Roboty odtwarzają czynności manualne pracownika, według ściśle zdefiniowanego algorytmu i zaszytej logiki biznesowej. W zależności od zdefiniowanych wymagań narzędzia mogą wspierać zarówno realizację zadań prostych i powtarzalnych, jak i tych o bardziej skomplikowanej strukturze. Rozwiązania wykorzystujące robotyzację procesów biznesowych zostały zaangażowane m.in. do obsługi udzielania subwencji dla firm w ramach tarcz antykryzysowych Polskiego Funduszu Rozwoju, czy do weryfikacji kompletności zabezpieczeń kredytów hipotecznych. Znalazły także zastosowanie we wspieraniu procesów ryzyka kredytowego, gdzie pomagają w analizie baz danych z setkami tysięcy rekordów. Od niedawna roboty odpowiadają również za informowanie klientów PKO Ubezpieczenia o zaległościach w opłatach składek. W przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie, robot automatycznie zamyka polisę. W PKO Leasing jednym z zadań robotów jest odczytywanie informacji z faktur zakupu, a następnie wykorzystywanie ich do realizacji zadań księgowo-rozliczeniowych.

Roboty przyszłości

Jeszcze w tym roku rozwiązanie klasy RPA PKO Banku Polskiego czeka technologiczna rewolucja. Jej fundamentem stanie się postępująca hiperautomatyzacja. Kierunek rozwoju obrany przez bank zakłada zwiększenie liczby zautomatyzowanych procesów wewnątrz Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, tworzenie i udostępniania nowych usług biznesowych oraz jeszcze głębsze wsparcie cyfrowej transformacji.

– Dotychczas stosowane rozwiązania zostaną zintegrowane z najnowszymi modułami uczenia maszynowego. Narzędzia PKO Banku Polskiego zyskają także dodatkowe możliwości z zakresu rozpoznawania, analizy i klasyfikacji tekstu dzięki rozwiązaniom takim jak Tesseract, YOLO, TensorFlow i bibliotek OpenCV do przetwarzania obrazów przy użyciu języka programowego Python – mówi Łukasz Skrybuś, menadżer Formacji Transformacji Chmurowej PKO Banku Polskiego.

Duże znaczenie dla banku ma również rozwój analityki biznesowej, możliwość budowania aplikacji bez konieczności ich kodowania (tzw. no code, który pozwala na tworzenie nowego oprogramowania z wcześniej przygotowanych elementów) oraz integracja ze środowiskiem testowym typu Jenkins, które umożliwi automatyzację procesu analizy budowanych rozwiązań i ich wdrożeń. Wszystkie te działania realizowane są w zgodzie z kulturą DevOps. Dzięki bliskiej współpracy zespołów odpowiedzialnych za rozwój (development) oraz eksploatację (operations), bank stale podnosi jakość oraz efektywność budowanych narzędzi.

Źródło: PKO BP