Po premierze aplikacji mobilnej w styczniu br., od maja platforma WealthSeed dostępna jest w Internecie w postaci aplikacji web. Oznacza to, że klienci mogą już korzystać z globalnej usługi maklerskiej, supermarketu funduszy, przewalutowań i usług płatniczych WealthSeed również za pośrednictwem przeglądarki na komputerze.

Badania pokazują, że aplikacja mobilna jest idealna do szybkiego sprawdzania inwestycji i składania zleceń, jednak dokładniejszą analizę i większe inwestycje wygodniej przeprowadzić na komputerze. W przypadku aplikacji mobilnych obserwujemy wyraźny trend rosnący, jednak w Polsce tradycyjne wersje internetowe mają wciąż tyle samo użytkowników. Jednak wciąż więcej czasu spędzamy pracując przy komputerze, niż korzystając w telefonie z aplikacji mobilnych – komputer jest relatywnie częściej używany do nauki oraz monitorowania i analizy inwestycji, a także finalizowania ważniejszych transakcji.

Równocześnie trendy wskazują, że z aplikacji korzystamy coraz częściej, na czym skorzystają także coraz popularniejsze aplikacje do inwestowania. Polacy korzystają z nich między innymi po to, żeby chronić swoje oszczędności przed rosnącą w błyskawicznym tempie inflacją.

„Chcemy, aby klienci WealthSeed traktowali naszą platformę jako główne narzędzie do pomnażania oszczędności i przez lata konsekwentnie budowali na niej swój majątek. Dlatego zapewniamy im różne możliwości monitorowania i zarządzania swoimi inwestycjami. Z tego powodu, w naturalny sposób po uruchomieniu aplikacji mobilnych dążyliśmy do uruchomienia pełnej funkcjonalności platformy w przeglądarce internetowej, co będzie ważne dla części naszych klientów.” – tłumaczy Filip Lachowski, CEO WealthSeed. ”

W przypadku wielu podmiotów aplikacje mobilne oferują ograniczone funkcjonalności w stosunku do tradycyjnego kanału internetowego. WealthSeed jest przedsięwzięciem „mobile first” – stawiającym na kanał zdalny, stąd od początku oferujemy pełną funkcjonalność w aplikacji mobilnej. Obecnie klienci oczekują możliwości wyboru kanału przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich dostępnych funkcji. Dlatego nowy kanał web daje te same możliwości, co aplikacja na telefon.

Ogromna większość klientów WealthSeed korzysta z aplikacji mobilnej, co sugeruje, że w przyszłości to właśnie tak będziemy zarządzać swoim majątkiem. Jest to tez spójne z trendami obserwowanymi w innych krajach. Na przykład wg danych z czerwca 2021 roku już 12% dorosłych Brytyjczyków korzysta przynajmniej z jednej aplikacji inwestycyjnej.

Źródło: WealthSeed