200 lat obecności na międzynarodowym rynku usług finansowych i bankowych, największa grupa bankowa w strefie euro pod względem posiadanych aktywów (3 009,3 mld EUR). Obecna w 65 krajach świata, obsługująca Klientów detalicznych i korporacyjnych. Numer 1. w bankowości prywatnej w strefie euro i nr 3 w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w regionie EMEA. Zatrudniająca niemal 190 000 pracowników reprezentujących ponad 150 różnych narodowości. Grupa bankowa BNP Paribas obchodzi swoje 200 urodziny.

Wszystko zaczęło się w 1822 roku od Société Générale de Belgique, belgijskiej spółki zależnej Grupy, znanej dzisiaj jako BNP Paribas Fortis. W ciągu kolejnych 200 lat Grupa rozwijała się dynamicznie i jest obecnie największym bankiem w Unii Europejskiej.

Swój biznes rozwija dzisiaj w trzech obszarach. To: bankowość detaliczna, bankowość korporacyjna i instytucjonalna oraz usługowa, obejmująca firmy w ramach Grupy oferujące usługi oszczędnościowe, inwestycyjne i ubezpieczeniowe. Tak zdywersyfikowany model biznesowy pozwala jej na dalszy rozwój. W III kw. 2022 r. Grupa odnotowała przychody na poziomie 12,3 mln EUR (+8,0% r/r). Zysk netto wyniósł 2,8 mln EUR i był wyższy o 10,3% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wskaźnik ROTE wyniósł w omawianym okresie 11,4%.

BNP Paribas w Polsce

BNP Paribas Bank Polska jest 6. pod względem posiadanych aktywów bankiem w Polsce. Przynależność do dużej, międzynarodowej grupy bankowej zapewnia Klientom w Polsce wiele korzyści. To z jednej strony bezpieczeństwo i stabilność, z drugiej rozbudowana oferta produktów i know-how z 65 rynków świata. Dzięki temu Bank BNP Paribas jest uznanym partnerem w największych transakcjach finansowych, posiada silne technologiczne zaplecze i szerokie kompetencje w cyberbezpieczeństwie. Żaden bank w Polsce nie przynależy do grupy bankowej działającej na tak szeroką skalę globalnie.

BNP Paribas w Polsce obsługuje łącznie ponad 4,2 mln Klientów i zatrudnia 8 545 osób (dane na koniec września 2022 r.). Bank jest liderem w segmencie Klientów międzynarodowych oraz Wealth Management.

Firma wspiera także sektor rolny, pozostając liderem jego finansowania w Polsce i dynamicznie rozwija współpracę z rynkiem spożywczym. W 2018 r. utworzono Departament Międzynarodowy Food&Agri Hub dla banków i Klientów z Grupy BNP Paribas w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce, który wspiera Klientów sektora food&agro w poszerzaniu produkcji i zdobywaniu nowych rynków zbytu oraz zapewnia im szeroką ofertę edukacyjno–informacyjną. Obecnie (dane na koniec września 2022 r.) Bank BNP Paribas posiada 27% rynku kredytowania rolników indywidualnych.

Grupę Kapitałową BNP Paribas Bank Polska S.A. tworzy grupa spółek zależnych. Są to m.in. BNP Paribas TFI, oferująca subfundusze inwestycyjne i produkty emerytalne, czy BNP Paribas Leasing Services z szerokim wachlarzem produktów leasingowych. W Polsce obecne są także inne podmioty z Grupy BNP Paribas. BNP Paribas Cardif – zapewniający ubezpieczenia dla osób indywidualnych i firm, Arval Service Lease Polska – lider w obszarze najmu długoterminowego aut oraz zarządzaniu flotą samochodową, a także spółka BNP Paribas Real Estate Poland, która świadczy usługi m.in. w zakresie zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w wynajmie i konsultingu.

Obecna skala działalności biznesowej pozwala Grupie BNP Paribas na jej zaangażowanie i wyznaczanie kierunków zmian w ważnych dla współczesnego świata kwestiach, takich jak zmiana klimatu, zielona transformacja, równość, różnorodność, pomoc wykluczonym i potrzebującym. W „zmianę” angażują się pracownicy Grupy ze wszystkich zakątków globu.

Przede wszystkim – Bank Zielonych Zmian

Grupa widząc konieczność podjęcia działań związanych ze zmianą klimatu, swoje zaangażowanie w zieloną transformację uczyniła elementem strategii biznesowej. Finansuje zieloną transformację firm, gospodarstw domowych i rozwój sektora OZE. W 2021 r. finansowanie w ramach OZE wyniosło aż 18 mld EUR. Grupa deklaruje także, że do końca 2022 r. przeznaczy 210 mld EUR na inwestycje w działania zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Zrównoważone finanse stały się także domeną BNP Paribas Bank Polska, który jako pierwszy w Polsce w swojej strukturze organizacyjnej wyodrębnił Obszar Zrównoważonego Rozwoju, który koordynuje i rozwija działania w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju. Na koniec września 2022 r. portfel zrównoważonych kredytów w BNP Paribas Bank Polska wynosił 5,7 mld zł. Bank stał się dla Klientów „bankiem pierwszego wyboru” w tym obszarze. Po trzecim kwartale 2022 r. udział zrównoważonych aktywów wynosił 6,0% całego portfolio, a celem banku w Polsce jest, by w 2025 r. udział ten był na poziomie 10%.

Równość, różnorodność i filantropia korporacyjna

Grupa BNP Paribas w zdecydowany i proaktywny sposób opowiada się za równością, inkluzywnością i szacunkiem dla różnorodności. W jej strukturach zatrudnieni są tzw. Diversity Officerowie odpowiedzialni za przestrzeganie Polityki Różnorodności w organizacji oraz za prorównościowe inicjatywy. Ważnym elementem Polityki Różnorodności w Grupie jest zapewnienie obecności kobiet w zarządach, radach nadzorczych i wśród kluczowych managerów w krajach, w których obecna jest Grupa. Jak wygląda realizacja tego założenia w praktyce?

W przypadku Polski – w 2021 r. w radach nadzorczych spółek notowanych na głównym parkiecie zasiadało 17,2% kobiet. W zarządach, w tym samym okresie, było 12,5% kobiet. Dla porównania w Banku BNP Paribas w Polsce na dzień 31 grudnia 2021 r. udział kobiet w Radzie Nadzorczej wynosi 41,7%, a udział kobiet w zarządzie 22,2%. To znacznie więcej niż średnia w spółkach giełdowych notowanych na warszawskim parkiecie.

Ważnym obszarem zaangażowania Grupy BNP Paribas jest także filantropia korporacyjna. Misję społeczną banku realizuje Fundacja BNP Paribas, która powstała w 2006 r., i której misją jest odważne zmienianie świata na taki, w którym jest mniej nierówności i w którym możemy być spokojni o przyszłość naszej planety. Fundacja realizuje swoje cele poprzez programy edukacyjne, filantropię środowiskową i zaangażowanie społeczne pracowników. Bazą działań fundacji są partnerstwa z organizacjami eksperckimi.

„We are tennis”

Grupa już od niemal 50 lat wspiera rozwój tenisa i jest jego największym sponsorem na świecie. Sponsoruje turnieje zarówno profesjonalnych zawodników takie jak Roland Garros – French Open (zaliczany do Wielkiego Szlema) BNP Paribas Open w Indian Wells czy Internazionale BNL d’Italia w Rzymie, jak i zawody amatorskie i juniorów oraz turnieje z udziałem tenisistów z niepełnosprawnościami (World Team Cup, Riviera French Open and French Open dla tenisistów z niepełnosprawnościami). Grupa angażuje się także na rzecz młodych sportowców oferując im stypendia i możliwości rozwoju w ramach programu Młode Talenty BNP Paribas. Przy turniejach sponsorowanych przez Grupę realizowana jest akcja „Asy z serca”, w której za każdego asa serwisowego podczas rozgrywek, bank przekazuje wybraną kwotę na organizację charytatywną.

„We love cinema” – 100 lat wspierania kinematografii światowej

Grupa BNP Paribas to także – już od 100 lat – mecenas sztuki filmowej. Firma przyczyniła się m.in. do restauracji starych filmów (np. „Dzisiejsze czasy” Charliego Chaplina, „Panienki z Rochefort” Jacquesa Demyego). Wspiera legendarne paryskie kina (np. Le Trianon), angażuje się w ponad 40 festiwali filmowych w Europie oraz finansuje rozwój nowych technologii kinowych. Ważnym obszarem jest także rozwój rodzimej kinematografii. BNP Paribas Bank Polska wspiera 6 festiwali filmowych – w tym m.in. jako sponsor tytularny BNP Paribas Dwa Brzegi Festiwal Filmu i Sztuki w Kazimierzu Dolnym, czy BNP Paribas Green Film Festival w Krakowie. Twórców filmowych, ale także innych przedstawicieli świata rodzimej kultury można posłuchać w podcastach BNP Paribas Talks.

Więcej informacji, materiałów video i zdjęć archiwalnych dot. historii i rozwoju Grupy BNP Paribas w ostatnich 200 latach można znaleźć na utworzonej specjalnie z okazji jubileuszu Grupy stronie www: https://histoire.bnpparibas/en/ .

źródło: BNP Paribas Polska