Nowe Certyfikaty Turbo od ING

Certyfikaty strukturyzowane Turbo oparte o nowy instrument bazowy – Allegro.eu SA zostały wprowadzone na Giełdę Papierów Wartościowych. Ich emitentem jest ING N.V. Wprowadzenie nowego instrumentu bazowego Allegro.eu SA umożliwia inwestorom osiąganie zysków na wzrostach lub spadkach już 19 spółek, polskich i zagranicznych. Łącznie klienci mają dostęp do 41 instrumentów bazowych....Read more

Certyfikaty ING Turbo

18 kwietnia na Giełdzie Papierów Wartościowych wprowadzono do obrotu giełdowego certyfikaty strukturyzowane ING Turbo oparte o akcję spółki Dino Polska S.A.Inwestorzy otrzymali dostęp do akcji 17 spółek (polskich i zagranicznych), łącznie 37 instrumentów bazowych. Spółka należy do indeksu WIG20, skupiającego 20 największych i najbardziej płynnych spółek z warszawskiego parkietu. Dino...Read more