Bank Pekao sfinalizował sprzedaż Xeliona

Bank Pekao podpisał umowę sprzedaży 100 proc. udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion na rzecz Quercus TFI (działającego za pośrednictwem spółki zależnej, Quercus Agent Transferowy Sp. z o.o.). Wartość transakcji dla Banku Pekao wyniosła 41,6 mln zł, na co złożyły się: wartość bazowa ceny, wartość środków pieniężnych Xelion wypłaconych na rzecz banku...Read more

II Kongres Doradztwa Finansowego Xelion

8 października odbył się II Kongres Doradztwa Finansowego Xelion. Przedstawiciele międzynarodowego i polskiego świata finansów – ekonomiści, zarządzający oraz analitycy spotkali się w Warszawie, aby porozmawiać o kierunkach rozwoju światowej gospodarki. Kongres zgromadził ponad 300 gości. Temat przewodni dotyczył roli doradców finansowych w obliczu zmian koniunktury oraz obecnej sytuacji na...Read more

Relacja z Kongresu Doradztwa Finansowego XELION Doradcy Finansowi

9 października w Warszawie odbył się Kongres Doradztwa Finansowego – konferencja dotycząca doradztwa finansowego w naszym kraju zorganizowana przez Xelion. Doradcy Finansowi.Wiele treści poruszonych na konferencji odnosiło się pośrednio lub bezpośrednio do Klientów Zamożnych Private Banking. Konferencję otworzył prezes Zarządu Xelion. Doradcy Finansowi – Pan Adam Niewiński prezentacją „Rola doradztwa...Read more