Nowe fundusze w ofercie Domu Inwestycyjnego Xelion

5 września 2023 r. oferta Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z. o.o. została poszerzona o grupę funduszy, zarządzanych przez VIG/C-QUADRAT TFI S.A. Klienci DI Xelion będą mieli do dyspozycji jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy: Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. działa na rynku polskim od 2003 roku i jest jednym z największych,...Read more

Bank Pekao sfinalizował sprzedaż Xeliona

Bank Pekao podpisał umowę sprzedaży 100 proc. udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion na rzecz Quercus TFI (działającego za pośrednictwem spółki zależnej, Quercus Agent Transferowy Sp. z o.o.). Wartość transakcji dla Banku Pekao wyniosła 41,6 mln zł, na co złożyły się: wartość bazowa ceny, wartość środków pieniężnych Xelion wypłaconych na rzecz banku...Read more

II Kongres Doradztwa Finansowego Xelion

8 października odbył się II Kongres Doradztwa Finansowego Xelion. Przedstawiciele międzynarodowego i polskiego świata finansów – ekonomiści, zarządzający oraz analitycy spotkali się w Warszawie, aby porozmawiać o kierunkach rozwoju światowej gospodarki. Kongres zgromadził ponad 300 gości. Temat przewodni dotyczył roli doradców finansowych w obliczu zmian koniunktury oraz obecnej sytuacji na...Read more

Relacja z Kongresu Doradztwa Finansowego XELION Doradcy Finansowi

9 października w Warszawie odbył się Kongres Doradztwa Finansowego – konferencja dotycząca doradztwa finansowego w naszym kraju zorganizowana przez Xelion. Doradcy Finansowi.Wiele treści poruszonych na konferencji odnosiło się pośrednio lub bezpośrednio do Klientów Zamożnych Private Banking. Konferencję otworzył prezes Zarządu Xelion. Doradcy Finansowi – Pan Adam Niewiński prezentacją „Rola doradztwa...Read more