II Kongres Doradztwa Finansowego Xelion

8 października odbył się II Kongres Doradztwa Finansowego Xelion. Przedstawiciele międzynarodowego i polskiego świata finansów – ekonomiści, zarządzający oraz analitycy spotkali się w Warszawie, aby porozmawiać o kierunkach rozwoju światowej gospodarki. Kongres zgromadził ponad 300 gości. Temat przewodni dotyczył roli doradców finansowych w obliczu zmian koniunktury oraz obecnej sytuacji na...Read more

Relacja z Kongresu Doradztwa Finansowego XELION Doradcy Finansowi

9 października w Warszawie odbył się Kongres Doradztwa Finansowego – konferencja dotycząca doradztwa finansowego w naszym kraju zorganizowana przez Xelion. Doradcy Finansowi.Wiele treści poruszonych na konferencji odnosiło się pośrednio lub bezpośrednio do Klientów Zamożnych Private Banking. Konferencję otworzył prezes Zarządu Xelion. Doradcy Finansowi – Pan Adam Niewiński prezentacją „Rola doradztwa...Read more